Välkommen till Einhärjar!


Vi är en casual-guild med medlemmar som försöker (och oftast misslyckas grovt) att kombinera progressivt raidande med familje-liv, heltidsjobb, hus och husdjur.
Då det lätt kan uppstå situationer där man inte kan närvara på raids (barn, skift-scheman etc) så har vi inga krav på raid-närvaro, eller att man ska vara med ett visst antal gånger under en månad.
Men eftersom det ändå är 9+ personer till som också lägger ner tid och pengar och värderar sin tid högt, så förväntar vi oss ändå att om man ska vara med på raid så ska man ha läst på om sin klass, kunna grundläggande rotationer för sin spec, sikta mot att ha rätt stat weights, vara enchantad och gemmad, och ha med sig mat och pots som man använder under fighterna. Detta för att få till så smidiga raids som möjligt så vi kan lägga oss i tid och orka upp till jobb/skola dagen efter.
Mycket enchants, mat etc kan vi hjälpa till med inom guilden, men man måste vara beredd att köpa vissa mats.

Våra raid-tider är tis, tors, sön 20-22, och däremellan kör vi en hel del mythics och legacy raids.

När man går med i guilden är man först pryo i 2 veckor, och sedan kan man bli antingen raid-member alternativt member. Raid-member blir man om man har minst 60% närvaro på raids sen man joinade guilden, alternativt sen man bestämde sig för att bli aktiv. Vi har inga krav på raidnärvaro, men vi vill ändå premiera de som raidar regelbundet med oss, och som raidmember har man fördelarna att dels ha högre prioritering än vanliga members på rolls på ordinarie raids, och dels kunna plocka ut mat och flasks fritt från guild-banken, för att användas på raids.

På extra-raids ("fun-runs") så har alla samma prioritet, för att vi vill motivera folk att delta utan att känna att man riskerar att förlora loot till raid-members.

En viktig sak att komma ihåg är att vi spelar för att det är roligt, och ju fler vi är, desto roligare. Därför värderar vi saker som social kompetens, generositet på att passa loot/ge bort BoE-drops, och en geniun vilja att hjälpa guilden och dess medlemmar framåt enormt mycket högre än t.ex. hög dps/hps.
En spelare som ligger lågt på dps/healing (pga ovana med raidande, ovan vid sin karaktär, osäker på vilka stats man ska ha) kan alltid förbättra sig genom att läsa på och få hjälp från oss, men en otrevlig spelare som sprider dålig stämning är bara ett rent sänke för guilden.